Sala ekspozycyjna 3 stanowi unikalne miejsce, gdzie historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego ożywa poprzez starannie zaaranżowane elementy. Aranżacja sali przenosi widza przez różne etapy rozwoju zgromadzenia, ukazując nie tylko jego początki, lecz także wpływ na poszczególne prowincje zakonne rozsiane po różnych kontynentach. 

W tej przestrzeni, pełnej bogactwa historii i dziedzictwa, centralną rolę odgrywają sylwetki założycieli zgromadzenia. Ich życiorysy, oddziaływanie na rozwój zakonu, a także osobiste pamiątki zostały przedstawione w sposób, który ukazuje ich nieoceniony wkład w kształtowanie ducha zgromadzenia. 

Ponadto, sala eksponuje różnorodne pamiątki związane z poszczególnymi prowincjami zakonnymi. Obrazy, aparaty kościelne i książki stanowią cenne elementy ekspozycji, ukazując różnorodność i głębokość dziedzictwa zgromadzenia na przestrzeni lat. 

W tych historycznych zakamarkach, odzwierciedlających globalny zasięg zgromadzenia, każdy eksponat pełni rolę opowieści, która przenika przez czas i przestrzeń, budując więź między przeszłością a teraźniejszością zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego.