Sala ekspozycyjna nr 1 stanowi punkt wyjścia zwiedzania, oferując fascynującą podróż przez historię Domu Generalnego – kościoła i klasztoru przy via San Sebastianello w Rzymie. Centralnym elementem sali jest plan kompleksu z wyróżnieniem kluczowych miejsc i dzieł sztuki na obszarze kościoła i klasztoru. Po lewej stronie od wejścia, w formie tapety, znajduje się fotografia przedstawiająca teren przylegający do wirydarza klasztornego, a konkretnie pracownię Oskara Sosnowskiego.
Sala, będąca swoistym wprowadzeniem, została specjalnie dostosowana do prezentacji multimedialnej. W celu jeszcze pełniejszego zanurzenia zwiedzających w historię, zostały zainstalowane rzutnik i ekran, na którym można obejrzeć film poświęcony dziejom Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. To interaktywne doświadczenie wzbogaca zwiedzanie, umożliwiając lepsze zrozumienie i docenienie bogatej historii tego miejsca.